ÎNCĂ DOUĂ FOCUS GRUPURI DESFĂȘURATE LA ORHEI ȘI CAHUL

😊Pe data de 13 aprilie 2023, a avut loc un nou Focus Grup pentru „Modul de funcționare și organizare al Consiliilor Elevilor”. Echipa RNCE a vizitat Liceul Teoretic „Alecu Russo”, din raionul Orhei.

☺️Un alt Focus Grup din cadrul proiectului s-a desfășurat în municipiul Cahul, pe data de 25 aprilie 2023. Atelierul a avut loc, de această dată, la Consiliul Raional Cahul.

😁Împreună cu tinerii participanți la discuții, am analizat întrebările cu privire la procesul de elaborare al Regulamentului-Cadru de organizare și funcționare al CE, elaborat în cadrul Proiectului „Consiliile Elevilor cu acte în regulă”.

😌Aceste ateliere au marcat sfârșitul consultărilor cu reprezentanții elevilor și ai societății civile. Propunerile finale au fost transmise către Ministerul Educației și Cercetării, pentru actualizarea cadrului legal ce încadrează activitatea Consiliilor Elevilor.

*Acest material este realizat de „AO Rețeaua Națională a Consiliilor Elevilor" în cadrul proiectului „Capacitarea organizațiilor locale de tineret din Moldova", implementat
de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Danemarca, cu suportul financiar al New Democracy Fund.

Sursă: Instagram
Înapoi la noutăți